Wakacyjne półkolonie w gminie Żmigród

Wakacje coraz bliżej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotowaliśmy ofertę dwóch półkoloni dla dzieci w wieku 7-13 lat.  

W terminie 17 - 21.07.2017 r. zapraszamy na półkolonię "Aktywnie w Dolinie Baryczy", która obfituje w terenowe zajęcia edukacyjne w niezwykle wartościowych przyrodniczo obszarach Doliny Baryczy. Uczestnicy będą mieli możliwość pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału, zwiększenia wiedzy przy pomocy metod aktywizujących. Twórczy program, inspirujące i rozwijające kreatywność warsztaty, których podstawą jest kontakt z przyrodą

W dniach 07 - 11.08.2017 r zachęcamy do udziału w pólkoloni „Obieżyświat”. To program pozwalający unieść się ponad granicami państw, dostrzec w nich i ludziach ich zamieszkujących, to co najpiękniejsze. Uczestnicy będą mieli możliwość pobudzania swojej ciekawości, rozwijania potencjału, zwiększenia wiedzy przy pomocy metod aktywizujących. Atrakcyjny program zajęć międzykulturowych wprowadzający uczestników w nieznany, ale interesujący świat, pozbawiony stereotypów i uprzedzeń.

Szczegółowy program półkoloni (pobierz plik)

Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej (pobierz plik) i pozytywna opinia kierownika wypoczynku. Kartę wraz z zaakceptowanym regulaminem należy dostarczyć maksymalnie do 25 czerwca 2017 roku do Gminnego Centrum Informacji (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród wejście od strony biblioteki).

Opłatę w wysokości 190 zł/tydzień  (mieszkańcy gminy Żmigród) lub 210 zł/tydzień (mieszkańcy spoza gminy Żmigród) należy dokonać w kasie Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka.

W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkujące teren gminy Żmigród.Od 12 czerwca przyjmujemy także zgłoszenia od dzieci spoza terenu gminy Żmigród.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem półkolonii (pobierz plik). Uwaga liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.