„Działaj Lokalnie”, czyli sukces w Korzeńsku

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Na obszarze gminy Żmigród udział w programie umożliwia współpraca z Ośrodkiem DL w Miliczu, którego funkcję pełni Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10–20 grantów w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy.

W tym roku do udziału w programie postanowiło przystąpić sołectwo Korzeńsko. Inicjatywa DL „Dbamy o Swój Dom”, w której skład weszły: Edyta Grzybkowska, Aneta Ratajewska oraz Ewa Kusztelak złożyła w maju wniosek o dofinansowanie projektu „Świetlica wiejska przyjaznym miejscem dla rozwoju społeczności lokalnej”. Dostrzegając potrzeby mieszkańców sołectwa, Inicjatywa postanowiła stworzyć przyjazne miejsce, w którym zadba o rozwój kulturalno-sportowy mieszkańców. Głównym celem projektu było uporządkowanie świetlicy wiejskiej, by mieszkańcy chętnie uczęszczali do centrum kultury, brali udział w spotkaniach i warsztatach, a także działali na rzecz społeczności lokalnej.
I udało się! Pod koniec maja br. Inicjatywa podpisała umowę i rozpoczęła działania, których finał odbył się 1 grudnia br. Na uroczystość podsumowującą wstawiło się wielu mieszkańców oraz zaroszonych gości. Tego dnia wspierali nas m.in.: Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matusiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Czyżowicz, koordynator programu Działaj Lokalnie Jan Bernacki, dyrektor Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie Robert Grabkowski, radny Powiatu Trzebnickiego Paweł Oleś, radny Gminy Żmigród Mariusz Cłapka, dyrektor SP Korzeńsko Lidia Ratajczyk oraz proboszcz Ryszard Ziółek.
Podczas uroczystości przedstawiono etapy realizacji projektu, na które składały się: demontaż sprzętu sportowego, remont podłogi (realizowany w ramach funduszu sołeckiego), pomalowanie ścian, montaż luster i elementów dekoracyjnych, odnowienie stoiska wystawienniczego i udział w Dożynkach Gminy Żmigród oraz realizacja czterech spotkań warsztatowych (więcej o etapach realizacji na www.dzialaj.barycz.pl). Zaprezentowano także film z realizacji projektu, a artyści przetestowali odnowioną scenę. Dla publiczności wystąpiły malutkie Iskierki z Grupy Tanecznej WM, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku oraz lokalna artystka Wanda Siciak.
Najważniejszym punktem uroczystości były podziękowania dla wolontariuszy, którzy przez sześć miesięcy działali dla dobra społeczności. To właśnie oni spędzali w świetlicy długie godziny, by korzystanie z niej było przyjemnością.
- To nasz wspólny sukces! – mówi Aneta Ratajewska, sołtys Sołectwa Korzeńsko, członek Inicjatywy DL „Dbamy o Swój Dom”. – Nie jesteśmy w stanie wyrazić wdzięczności dla naszych mieszkańców, za wszystko: wsparcie finansowe, za wszystkie wykonane prace, za udział w warsztatach, za udział w gali, za upieczone ciasta… Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję naszym wolontariuszom, a jest ich całkiem sporo, gdyż wielu mieszkańców, widząc odbywające się w świetlicy prace, dołączało do pomocy. Cieszę się, że wśród tych ciężkich momentów, było wiele radości, a przede wszystkim integracji – i o to właśnie nam chodziło.
Szczęśliwi i przede wszystkim – dumni z efektów projektu mieszkańcy po części oficjalnej zostali zaproszeni na poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy byli z nami, a w szczególności: Mariuszowi Cłapce, Markowi Rospędzie, Michałowi Domanieckiemu, Piotrowi Podymie, Piotrowi Truszkowskiemu, Mariuszowi Jabłońskiemu, Grupie Tanecznej WM, Iwonie i Piotrowi Grychowskim, Zdzisławowi Turowskiemu, Edycie Cłapce, Jolancie Podymie, Katarzynie Wąsowicz, Małgorzacie Synowiec, Pawłowi Olesiowi, Krzysztofowi Szkopek, Grzegorzowi Zając, Michałowi Matuszewskiemu, Mateuszowi Kmicie, Kamilowi Łakomemu, Rafałowi Włodarczykowi, Antoninie Oleś, wszystkim paniom, które upiekły ciasta na podsumowanie oraz wszystkim, którzy udzielili nam pomocy.
Inicjatywa DL „Dbamy o Swój Dom”