Zapraszamy na letnie półkolonie

Zapraszamy na letnie półkolonie! Jak co roku przygotowaliśmy dwie propozycje z ciekawym programem zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Podczas pierwszej półkoloni (20-24.07.2020 r.) pt. "Odkrywamy Dolinę Baryczy" podstawą będzie kontakt z przyrodą. Celem jest poznanie obszaru Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz produktów lokalnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w terenowych zajęciach edukacyjnych, interaktywnych, rozwijających motorykę i zdolności manualne.  PROGRAM - pobierz
Druga półkolonia (27-31.07.2020) pt."Sportowo i aktywnie z ZPK" ma na celu rozwijanie zamiłowania dzieci do sportu i zdrowego stylu życia. Uczestnicy poznają różne formy aktywności sportowych i możliwości spędzenia wolnego czasu. Będą mogli również wziąć udział w grach i zabawach przy muzyce mających na celu rozbudzenie podstawowych umiejętności ruchowych oraz słuchowych.  PROGRAM - pobierz

Półkolonie odbywać się będą w nowym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa MEN, GIS i MZ. Co to oznacza?  
Między innymi to, że grupy będą mniej liczne tj. max. 12 osób w jednej grupie. Zajęcia będą odbywać się w wyznaczonej sali,  bądź w terenie na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu. Podczas jazdy autobusem dzieci będą musiały stosować maseczki. Więcej o zasadach w regulaminie. 

Warunkiem zapisania dziecka jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Kartę oraz pozostałe dokumenty należy dostarczyć maksymalnie do 2 lipca 2020 (I półkolonia) i  do 8 lipca (II półkolonia) do Gminnego Centrum Informacji (ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród wejście od strony biblioteki).

Opłatę w wysokości 260 zł/tydzień (mieszkańcy gminy Żmigród) lub 280 zł/tydzień (mieszkańcy spoza gminy Żmigród) należy dokonać w kasie Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury lub przelewem po złożeniu kompletu dokumentów. W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci zamieszkujące teren gminy Żmigród.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (dostarczenie niezbędnych dokumentów).

Karta kwalifikacyjna
Regulamin
Oświadczenie
Klauzula informacyjna