Narodowe Czytanie i Kiermasz Książki dla Kuby

Akcja społeczna „Narodowego czytania” w Żmigrodzie została w tym roku połączona z charytatywnym Kiermaszem Książki dla Jakuba Żupińskiego.

To już IX edycja Narodowego Czytania w Polsce. Akcja ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. 25 września br. spotkaliśmy się w Żmigrodzie po raz VII, z bohaterką roku 2020 „Balladyną” Juliusza Słowackiego.
Tego dnia wszystkim zgromadzonym przyświecał jeszcze jeden cel – Kiermasz Książki dla Jakuba Żupińśkiego, mieszkańca naszej gminy, który w ostatnim czasie uległ wypadkowi. Każdy uczestnik wydarzenia mógł za przysłowiową „cegiełkę” zakupić dowolną książkę z kiermaszu, z którego zebrane środki zostaną przekazane na rehabilitację Kuby.
W sali widowiskowej Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury odczytany został I AKT „Balladyny”. Na scenie zaprezentowali się znani lokalni działacze, którzy wcielili się w następujące role:
• Kirkorem został Robert Lewandowski, Burmistrz Gminy Żmigród,
• Goplaną Małgorzata Matusiak, Starosta Powiatu Trzebnickiego,
• Pustelnikiem Jan Czyżowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie,
• Skierkiem Joanna Monastyrska, Sekretarz Gminy Żmigród,
• Grabcem Paweł Oleś, radny Powiatu Trzebnickiego,
• Filonem Mariusz Cłapka, radny Gminy Żmigród,
• Balladyną Patrycja Augustyniak – Seredyńska, radna Gminy Żmigród,
• Aliną Lilla Maciocha, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie,
• Matką Katarzyna Lech, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie,
• Chochlikiem Zuzanna Żupińska, siostra Jakuba Żupińskiego.
Pozostałe akty odczytali uczniowie, a dokładniej 56 uczniów szkół z terenu gminy Żmigród. Nagrania zostały zaprezentowane w trakcie trwania kiermaszu. I tak:
AKT II – zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Powidzku,
AKT III – zaprezentowali uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie,
AKT IV – zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie,
AKT V – zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Barkowie.
Rozpoczęliśmy o godz. 10:00. Głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który po raz kolejny czytał wspólnie ze Żmigrodzianami. Następnie wstęp do „Balladyny” odczytał dyrektor Zespołu Placówek Kultury Robert Grabkowski, składając także najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz osobom odpowiedzialnym za organizację. Z każdą kolejną sceną mogliśmy przekonać się, że nasi działacze mają wiele talentów, w tym także aktorski, gdyż swoje role odegrali na bardzo wysokim poziomie, idealnie wpasowując się w swoją postać.
Niestety, ze względu na panującą pandemię koronawirusa nie mogliśmy zaprosić na wydarzenie wielu gości, dziękujemy jednak uczniom Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie za przyjęcia zaproszenia i obecność na Narodowym Czytaniu.
Podziękowania chcielibyśmy także złożyć naszym lokalnym działaczom oraz nauczycielom i uczniom ze szkół, które czytały akty II-V „Balladyny”. Dziękujemy za przygotowanie i poświęcenie swojego czasu.
To koniec przygody z Narodowym Czytaniem w tym roku, jednak nie koniec zbiórki dla Kuby. Na dedykowanej grupie na portalu Facebook (Walcz Kuba! Licytacje o wielkim znaczeniu ) trwają jeszcze licytacje książek, przekazanych przez mieszkańców na kiermasz. Apelujemy o otwarcie swoich serc na pomoc drugiemu człowiekowi i aktywny udział w licytacjach!

Edyta Grzybkowska