„Działaj Lokalnie”, czyli sukces w Korzeńsku

„Działaj Lokalnie” to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Na obszarze gminy Żmigród udział w programie umożliwia współpraca z Ośrodkiem DL w Miliczu, którego funkcję pełni Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje około 10–20 grantów w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy.

Czytaj więcej: „Działaj Lokalnie”, czyli sukces w Korzeńsku

Zajęcia edukacyjne w Powidzku

W październiku 2019 roku w Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej w Powidzku, odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej pt. "Zabytki regionu Doliny Baryczy". Zajęcia połączone były z akcją Noc Bibliotek odbywającą się tym razem pod hasłem "Znajdźmy wspólny język".

Czytaj więcej: Zajęcia edukacyjne w Powidzku