Zapraszamy na zajęcia w Centrum Powidzko.

Serdecznie zaraszamy na czerwcowe zajęcia, które obywają się w Centrum Infromacji Turystyczne i Edukacyjnej w Powidzku.