Zajęcia w ZPK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI I DOROSŁYCH - TUTAJ
H
ARMONOGRAM ZAJĘĆ - SALA FITNESS OSIR - TUTAJ 

Regulamin zajęć - TUTAJ
Deklaracja uczestnika zajęć (dzieci)  - TUTAJ
Oświadczenie (dorośli)  - TUTAJ

ZAPISY
Zapisy na zajęcia u instruktorów podczas zajęć.

Opłaty za zajęcia w sezonie 2022/2023:
płatne w kasie ZPK lub przelewem na nr konta: 
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 30 9598 0007 0019 5953 2000 0004
w tytule imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć i miesiąc

- Opłata za zajęcia odbywajace się 1 raz w tygodniu wynosi 15 zł / msc
- Opłata za zajęcia odbywające się 2 razy w tygodniu wynosi 20 zł / msc