Zespół Ludowy "Dyszel"Historia zespołu

W 1981 r. po połączeniu, czyli fuzji dwóch zespołów ludowych z Borzęcina oraz Korzeńska powstał zespół ludowy pod nazwą ”Dyszel”.
Jego historia i osiągnięcia kształtowały się na przestrzeni ponad 30 lat. Repertuar zespołu to pieśni ludowe z różnych regionów Polski. Obecnie zespół działa przy Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie.
Geneza powstania obecnego Dyszla jest trochę przypadkowa. Inspiracją dla ówczesnego dyrektora Żmi-grodzkiego Domu Kultury Henryka  Bagińskiego do utworzenia zespołu ludowego był występ zespołu lu-dowego z Masłowa w styczniu 1981r. w Borzęcinie, po którym dyrektor podjął  działania w celu utworzenia  zespołu. 
Po zaakceptowaniu tej inicjatywy rozpoczęły się próby kilkuosobowej grupy.  Działania były na tyle prężne, że w miesiąc później udało się dać koncert podczas zabawy karnawałowej dla dzieci. To ten moment był przełomowy, ponieważ od tego  czasu liczy się działalność kapeli. Niestety nie miał on strojów ludowych, ale przychylnym okiem na zaangażowanie zespołu spojrzał Edward Baraniecki – prezes  Gminnej Spółdzielni. W ten sposób ufundowano pierwsze stroje, w których zadebiutowano latem 1981 r podczas występu na finale gminnym turnieju „ Kolorowe Wsie” w Żmigrodzie. W dalszym czasie rozpoczęły się występy na różnego rodzaju imprezach  i wyjazdach zagranicznych, gdzie kapela otrzymywała nagrody. Działania kapeli zapoczątkowali - J. Kowalewski- akordeon , M. Nowak – skrzypce i J. Pytlinski- bęben. Dyszel przeszedł transformację po kilku latach zmieniając muzykę oraz poszerzając się o nowych członków z nowymi pomysłami: skrzypce- E. Zalisz, skrzypce sekund- I. Jaszek, bas- M. Kowalczuk, Cz. Janson ,klarnet- M. Jaszek, J. Przychodny, kornet-B. Bienias, trąbka- W. Szulc, cymbały- J. Przychodny, akordeon- B. Syk i bęben- F. Niżyński, J.Cyraniak, R. Stefanowski. Dużym osiągnięciem była współpraca z młodzieżową grupą tańca ludowego prowadzoną przez choreograf Małgorzatę Młodzianowską.  Opiekunem zespołu jest Bogdan Syk.

W 2012 r. Zespołowi Placówek Kultury w Żmigrodzie udało się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na nowe stroje ludowe.

Zespół cały czas koncertuje, będąc wizytówką Gminy Żmigród. W swoim repertuarze ma pieśni ludowe z różnych regionów Polski, pieśni obrzędowe, przyśpiewki, a także własne aranżacje. Tradycją stało się już przygotowywanie przez zespół "Dyszel" obrzędu dożynkowego w Gminie Żmigród.  

Dyszel nie jest dobrą propozycją dla wszystkich, a jedynie dla tych, którzy kochają muzykę ludową.