Projekty

     Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2023

 


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2022


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2021

                                                                                                                                              
 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie w ramach Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.000 zł., za które zostały zakupione 574 książki

                                      


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie w ramach Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019 otrzymała dofinansowanie w kwocie 13.000 zł., za które zostały zakupione 628 książek

                                     

 

 "Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej - Powidzko" 


Celem naszej operacji  jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Cel zostanie zrealizowany poprzez rozbudowę istniejącego budynku OSP, w którym docelowo znajdować się będzie Centrum Informacji Turystycznej i Edukacyjnej wskład którego wchodzić będzie sala konferencyjna, 3 toalety, pomieszczenie gospodarcze. Będzie to miejsce ogólnodostępne, gdzie turysci będą mogli bezpłatnie uzyskac informacje nt atrakcji i walorów przyrodniczych Doliny Baryczy.  Nowy obiekt będzie miejscem spotkań mieszkańców Powidzka i okolicznych miejscowości. Pozyskana kwota w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" to 300 tys. złotych.

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2018"

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 12,700 zł, za którą zakupiono 567 nowości wydawniczych.

 

                                                                              

"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2017"

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 11.800 zł, za którą zakupiono 567 nowości wydawniczych.

                                                       


"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2016"

Biblioteka Publiczna bierze udział w "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", w ramach którego został zdefiniowany Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Program został uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2016-2020. Jego celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dosępności książek i innych wydawnictw - czyli zwiększenie oferty biblioteki dla użytkowników. 

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 12.200 zł, za którą zakupiono 600 nowości wydawniczych.

                                                       


"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2015"

 Głównym celem programu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 11.200 zł, za którą zakupiono 899 nowości wydawniczych.

                                                                       


PisfPol beztla"Upowszechnianie sztuki filmowej w gminie Żmigród"

Zespół Placówek Kultury w okresie 01-04.2015-31.08.2015 realizował projekt pn.: "Upowszechnianie sztuki filmowej w gminie Żmigród". Projekt był finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wkład 69,88% oraz ze środków własnych 30,12%. Całkowita wartość projektu to 58 000 zł. W ramach przeprowadzonych zadań powstała sala kinowa z nowoczesnym sprzętem. 

Zakupiono:
- projektor cyfrowy z możliwością wyświetlania filmów w rozdzielczości 4K
- ekran projekcyjny elektrycznie wysuwany z napinaczami bocznymi o szerokości 300cm
- system nagłośnienia Dolby Surround 5.1
- komputer do obsługi kina
- krzeseła z podłokietnikami w ilości 40 sztuk
- dodatkowo sala zostala wyciemniona oraz wygłuszona

POKRYTO Z DOTACJI PISF


 

baner inicjatywy lokalne- m

       "Wspólnie tworzymy kulturę i sztukę na wsi-część II"

Od września Zespół Placówek Kultury realizacje projektu pt. „Wspólnie tworzymy kulturę  i sztukę na wsi - część II”. Celem zadania jest upowszechnienie działań kulturalnych na wsi wynikających z lokalnego zapotrzebowania, pobudzenie aktywności i integracja mieszkańców.  Całkowita wartość projektu to 23 420,00 zł, dofinansowanie 22 000,00 zł.

Podczas realizacji projektu realizowane będą oddolne inicjatywy, które zostały wybrane w I części projektu. Realizowane są następujące inicjatywy lokalne:
- "Zespół Wokalno-Teatralny "Lipki" dla dzieci i młodzieży"
- "Moja kultura, nasza kultura"
- "Utworzenie Zespolu Ludowego "Grodzisko z Korzeńska"
- "Razem działamy- wspólnie czas spędzamy"
- "Integracja wśród nas - wymiana doświadczeń od najstarszego do najmłodszego"

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014


baner inicjatywy lokalne

        "Wspólnie tworzymy kulturę i sztukę na wsi"


W kwietniu Zespół Placówek Kultury rozpoczął realizacje projektu pt. „Wspólnie tworzymy kulturę  i sztukę na wsi”. Celem zadania jest pobudzenie życia kulturalnego na wsi, wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, współpraca z osobami wykluczonymi z życia kulturowego.  Całkowita wartość projektu to 7 800,00 zł. 

Podczas realizacji projektu odbędą się spotkania animacyjne w 10 najaktywniejszych sołectwach, spotkanie „Open Space” oraz zostanie ogłoszony konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną. Cztery najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie, a realizacja tych zadań będzie możliwa w II części zadania na którą zostaną pozyskane środki finansowe.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014


baner

„Multimedialne Centrum Kultury”

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie  pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu  „Multimedialne Centrum Kultury”. Celem zadania jest polepszenie warunków i podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych oferowanych przez nasz ośrodek kultury. W ramach zadania zostanie wykonany remont pracowni plastycznej, korytarza, toalety oraz dawnej sali instruktora ds. sportu, która będzie pełniła funkcję sali multimedialnej, w której odbywać się będą zajęcia fotograficzne, spotkania, szkolenia itp. Do wyremontowanych pomieszczeń zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Całkowita wartość projektu 126 583,00 zł 

Dofinansowanie 100 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"


"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2014"

Priorytet 1 - Głównym celem programu "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2014" realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 10.300 zł, za którą zakupiono 567 nowości wydawniczych.

                                                               

 


Remont Pomieszczeń Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Kamińskiego w Żmigrodzie oraz zakup wyposażenia.

We wrześniu 2013 ZPK rozpoczyna realizację projektu Remont Pomieszczeń Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Kamińskiego w Żmigrodzie oraz zakup wyposażenia w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+ Infrasruktura bibliotek. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług przez bibliotekę oraz poszerzenie oferty dla czytelników. W ramach zadania w Bibliotece  przeprowadzone będą prace remontowe i modernizacyjne, zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie. Powstanie m.in. Kącik Prasowo-Internetowy, Dyskusyjny Klub Książki. Nowością w ofercie dla dzieci będzie Kącik Małego Odkrywcy, Kącik Małego Czytelnika oraz szereg innowacyjnych i ciekawych zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży. Remont rozpocznie się w grudniu, a z odnowionej Biblioteki będzie można korzystać wiosną 2014 roku.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Całkowita wartość projektu: 170 192,59 zł

Kwota dofinansowania:  127 192,59 zł

Inwestycja jest finansowana ze środków pozyskanych z programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek. Operatorem programu jest Instytut Książki.


Żmigrodzka Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Od maja 2013 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego bierze udział w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten przygotowuje bibliotekarzy i bibliotekarki  do prowadzenia placówek w nowoczesny sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych przez mieszkańców wydarzeń, zdobywania dodatkowych pozabudżetowych funduszy na działalność, promowania swojej placówki i gminy.  W ramach programu pracownicy Biblioteki oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego wemą udział w cyklu szkoleń. Żmigrodzka Biblioteka otrzyma także sprzęt multimedialny: laptop, rzutnik multimedialny z ekranem oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Udział w programie to również zobowiązania, które będzie trzeba spełnić do końca 2013 r.

Autorzy projektu: Pracownicy Biblioteki Publicznej w Żmigrodzie.


"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - edycja 2013"

Biblioteka Narodowa  w ramach zadań własnych realizuje program  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Decyzją Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 kwota przeznaczona na zakup książek wynosi 20 mln. zł. z czego jedną trzecią dotacji na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka Publiczna w Żmigrodzie wraz z filiami otrzymała kwotę 9.800 zł.

                                                                           bn2015   

 

 

Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego poprzez zakup fontanny i organizację pokazów.

 

W kwietniu 2013. Zespół Placówek Kultury podpisał umowę na dofinansowanie zadania pt. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego poprzez zakup fontanny i organizację pokazów. Celem operacji jest uatrakcyjnienie i poszerzenie istniejącej już oferty turystycznej Zespołu Pałacowo- Parkowego. W ramach zadania planowanany jest zakup i montaż pływajacej fontanny, która bedzie usytuowana na dużym stawie. Pokazy fontanny odbywać sie będą o wyznaczonych godzinach od wiosny do jesieni.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Całkowita wartość projektu: 47 586,00 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


 

"Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup

i wykorzystanie sprzętu wodnego"

całkowita wartość projektu 34 988,00 zł                                                                                                                                               

kwota dofinansowania 23 120,35 zł

W styczniu 2013 Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie rozpoczął realizację projektu Rozwinięcie oferty turystycznej Doliny Baryczy poprzez zakup i wykorzystanie sprzętu wodnego. Celem operacji jest wzbogacenie oferty turystycznej, przede wszystkim turystyki wodnej poprzez organizację spływów kajakowych po Dolinie Baryczy i udostępnianie sprzętu wodnego na terenie akwenu Zespołu Pałacowo-Parkowego. W ramach zadania planujemy cyklicznie w okresie wiosennym i jesiennym zorganizowane spływów kajakowych na trasie Sułów-Żmigród.  Do tego celu zostaną zakupione m.in. dwuosobowe kajaki-12 szt. wraz z wiosłami, przyczepka do transportu kajaków oraz dwie łodzie wiosłowe. Zakończenie projektu planowane jest pod koniec 2013 roku.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

"Informatyzacja Miejsko-Gminnej Biblioteki im. A Kamińskiego

wraz z 4 filiami"

Od 9.10. 2012 r. ZPK w Żmigrodzie rozpoczął realizację projektu "Informatyzacja Miejsko - Gminnej Biblioteki im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami". Projekt jest uzupełnieniem oferty kulturalnej dla mieszkańców i odbiorców kultury.  W ramach projektu planujemy zinformatyzowanie Biblioteki    Publicznej w Żmigrodzie oraz 4 filii biblioteczych w miejscowościach: Barkowo, Powidzko, Radziądz i Korzeńsko tak, aby cały księgozbiór dostępny był w elektronicznym katalogu bibliotecznym, a wypożyczanie książek odbywało się za pomocą kart elektronicznych. Do realizacji tego celu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, potrzebne oprogramowanie oraz podłączona sieć internetowa w filiach bibliotecznych. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2012 r.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Całkowita wartość projektu: 102 370,00 zł

Kwota dofinansowania: 70 959,00 zł

 


      "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+.

Edukacja artystyczna"

 

"Edukacja artystyczno-kulturalna dla uczniów z Gminy Żmigród"

Od października  Zespół Placówek Kultury zaczyna realizację projektu z programu Dom Kultury +. Edukacja artystyczna.Partnerami w tym projekcie są szkoły z Gminy Zmigród:  Szkoła Podstwowa im. Bolesława Chrobrego, Gimnazjum im. Macieja Rataja, Zespół Szkół Specjalnych i Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II. Dla uczniów z poszczególnych szkól przygotowaliśmy propozycję zajęć i warsztatów dostosowaną do wieku i potrzeb. 

Odbędą sie takie zajęcia i warsztaty jak:

- muzyczne

- teatralne

- fotograficzne

- malarstwo na szkle

- ruchowo-taneczne

- lepienia z gliny

 ponadto odbędzie się wyjazd do Muzeum Etnograficznego (zwiedzanie wystawy i udział w warsztatach z malarstwa na szkle) oraz do Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu

kwota dofinansowania 24 948,00 zł

Projekt ma na celu stymulowanie kreatywnych zachowań, rozwijanie ekspresji twórczej, a także uczenie praktycznego obcowania ze sztuką poprzez świadome tworzenie artystycznych działań, realizowany będzie przez okres października i listopada. W poszczególnych zajęciach i warsztatach uczestniczyć będą grupy docelowe z poszczególnych szkół. Zajęcia i warsztaty przygotują dzieci i młodzież do końcowego spotkania-happeningu, które odbędzie się 28.11.2012r. roku o godz. 16.00 w Zespole Placówek-Kultury. Podczas tego spotkania będzie można również obejrzeć  prace wykonane podczas warsztatów.

 Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji


baner

"Bądź eko zmieniaj świat"

Od sierpnia 2012  ZPK bierze udział w kampanii  "Nowe prawo odpadowe- nowy styl życia Dolnoślązaków" w ramach konkursu dotacyjnego na Festiwal recyklingu.  

W ramach realizowanego zadania odbędą się następujące działania:

- cykliczne warsztaty z recyklingu 

- zbiórka nakrętek    

- zbiórka makulatury

- konkurs plastyczny na maskotkę referatu rolnictwa i ochrony środowiska z atrakcyjnymi nagrodami                                                     

- pokaz mody z odpadów podczas którego zostanie wybrana miss recyklingu

Nad przebiegiem działań czuwać będzie Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Kamińskiego.

Celem zadania jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodziezy na temat zasad selektywnej zbiórki odpadów poprzez gry i zabawę. Promocja systematycznego segregowania odpadów i ograniczania ich ilości wśród mieszkańców Gminy Żmigród

Kwota dofinansowania 1 990,00 zł

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Zmigród, zwłaszcza młodzież i dzieci do włączenia się w naszą akcję.

 Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

 

"Nowe prawo odpadowe- nowy styl życia Dolnoślązaków".

 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach zmieniającą od podstaw system zagospodarowania odpadów przedstawiamy poniżej najważniejsze zmiany dla właścicieli nieruchomości oraz gmin.

Śmiecenie odpada- pobierz (1,39 MB)


 

"Kultywowanie tradycji ludowych poprzez promocję Zespołu Ludowego "Dyszel"

 

Całkowita wartość projektu 28 800,00 zł
Kwota dofinansowania 18 666,64 zł

W czerwcu 2012 Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie rozpoczął realizację  projektu  Kultywowanie tradycji ludowych poprzez promocję zespołu ludowego „Dyszel”.  
W ramach projektu zostaną zakupione stroje ludowe dla członków zespołu ludowego „Dyszel”, dzięki czemu zespół będzie mógł rozszerzyć swoją działalność.

Kilka słów o zespole…
Zespół Ludowy "Dyszel" działa od 35 lat przy Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie. Występuje na różnego rodzaju przeglądach, imprezach okolicznościowych i wyjazdach zagranicznych, otrzymując pochlebne recenzje i prestiżowe nagrody. W sierpniu 2011 występował na Międzynarodowym Festiwalu Kultur w Bułgarii. We wrześniu 2011 roku swój repertuar zaprezentował również na AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania. Zespół w swoim repertuarze ma pieśni ludowe z różnych regionów Polski, pieśni obrzędowe, przyśpiewki, a także własne aranżacje. Tradycją stało się już przygotowywanie przez zespół "Dyszel" obrzędu dożynkowego w Gminie Żmigród.  

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 


„Wsparcie Lokalnych Producentów poprzez promocję markowych i certyfikowanych produktów oraz usług z regionu Doliny Baryczy”

 

Termin realizacji: maj - październik 2011 r.

Całkowita wartość projektu: 28 227, 90 zł
Kwota dofinansowania: 16 064, 65 zł

Ideą projektu było wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości oraz promocja lokalnych produktów i usług z terenu Doliny Baryczy. W ramach projektu w dniu 11.09.2011 r. został zorganizowany Jarmark Lokalnych Producentów i Usługodawców z Doliny Baryczy. W tym celu zostały zakupione namioty szybkiego montażu – 10 szt., została również wydana ulotka promująca Jarmark oraz walory przyrodnicze Doliny Baryczy. Cała impreza promowana była przez Polskie Radio Wrocław. Podczas Jarmarku można było obejrzeć wykonane własnoręcznie wyroby oraz spróbować regionalnych potraw. Swoje produkty zaprezentowali m.in.: Stowarzyszenie „Źródło Natury” z Rudy Żmigrodzkiej, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne z Postolina i Sulmierzyc oraz Gospodarstwo Pasieczne z Kuźnicy Czeszyckiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pierogi zwłaszcza z bobem przygotowane przez Wielobranżową Spółdzielnie Socjalną „Arkadia” w Żmigrodzie. Swój udział w Dożynkach miało również Nadleśnictwo Żmigród, które zorganizowało konkurs drwali. Kto nie mógł uczestniczyć w Dożynkach Gminnych w Rudzie Żmigrodzkiej, miał okazje posłuchać na żywo relacji w Radiu Wrocław.

Jarmark zostanie wpisany na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez naszą gminę.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji


logo pasek

"Domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród"

Od kwietnia 2011 Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie realizuje projekt „Domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 czyli „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zwiększenie dostępu do Internetu wśród osób niepełnosprawnych (ze znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym) i osób w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych oraz dzieci i młodzieży uczącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. Będzie się to odbywać m.in. poprzez zakupienie 30. komputerów do wybranych-spełniających kryteria gospodarstw domowych i do 5. punktów koordynacyjnych oraz zapewnienie im dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także opłacenie przez 36 miesięcy abonamentu. Koszt realizacji projektu to 505 500,00 zł, w tym 85% kwoty jest finansowe ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakończy się w pierwszym kwartale 2015 r.

Na początku 2013r. został sporządzony i podpisany aneks do umowy, dzięki któremu dofinansowanie wynosie 100% wydatków kwalifikowalnych. Wcześniejsze poniesione wydatki z budżetu Gminy zostaną zwrócone w ramach refundacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.


Integracja Art 2010

W 2010 r. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie realizował projekt, którego celem byłam integracja osób zdrowych z niepełnosprawnymi poprzez sztukę. Tym razem tematem przewodnim projektu był film. Od kwietnia do sierpnia dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach z kabaretu, plastycznych, muzycznych oraz tanecznych, by na koniec sierpnia zaprezentować widowisko "Z FILMEM NAT Y". Integracja Art 2010 dała możliwość zaprezentowania się także młodym artystom spoza Żmigrodu, ponieważ na wszystkie zajęcia uczestnicy projektu mieli zapewniony transport. Nad całością przedsięwzięcia czuwało Gminne Centrum Informacji oraz instruktorzy i opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Projekt realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Integracja Art 2009

W 2009 r. Zespół Placówek Kultury był realizatorem projektu „Integracja Art 2009”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja Kulturalna i diagnoza kultury”, Priorytet I „Edukacja kulturalna”.

Celem projektu była integracja poprzez działania artystyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie i przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Odbywała się ona poprzez zajęcia z plastyki, muzyki, tańca prowadzone przez instruktorów i opiekunów, jak również warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez osoby o uznanym dorobku artystycznym z danej dziedziny sztuki. Na zakończenie projektu, w trakcie festynu „Integracja Art 2009” w dniu 13 września 2009r. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie, zostało zaprezentowane widowisko „MUZYKA, OBRAZ, RUCH” z udziałem osób biorących udział w projekcie.

Partnerami naszego projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Pałacyk”.

Autorzy projektu: Pracownicy Gminnego Centrum Informacji

Projekt realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.