O nas

 Zielony ty Zabawny i Uroczysty Tradycyjny Baner ukoczenie szkoy

Krótka historia

Dom Kultury w Żmigrodzie powołano do życia w 1959 r. Jego początkowa siedziba mieściła się przy ulicy Lipowej 6, a pełna nazwa brzmiała Dom Kultury Żmigrodzkich Zakładów Roszarniczych w Żmigrodzie. Następnie Dom Kultury przechodził różne koleje losu, w trakcie swojej działalności był zamykany, reaktywowany, zmieniał nazwy. W 1986 roku dom kultury przeniósł się do nowej siedziby przy ulicy Wrocławskiej 12 i aż do dziś prowadzi tam swoją działalność. W roku 2000 ośrodek kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury, nadano mu nowy statut i nazwę - Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie

Struktura

Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie to samorządowa instytucja kultury w skład, której wchodzi: Żmigrodzki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminne Centrum Informacji, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Kamińskiego wraz z 4 filiami w Barkowie, Powidzku, Korzeńsku i Radziądzu, Zespół Pałacowo-Parkowy, 29 świetlic wiejskich i sezonowe lodowisko.

Misja i wizja ZPK

Misją Zespołu Placówek Kultury w Żmigrodzie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności żmigrodzkiej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzenia, kształtowania osobowości ludzkiej na wrażliwość artystyczną i zaspokajanie oraz rozbudzenie potrzeb czytelniczych.

Wizją Zespołu Placówek Kultury jest stworzenie przestrzeni do działań kulturalno- społecznych, a także miejsca dla realizacji i rozwoju potrzeb artystycznych mieszkańców Gminy Żmigród. Jest ona realizowana poprzez organizację różnorodnych zajęć i warsztatów artystycznych, a także wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowo- rekreacyjnych. Jako nowoczesna instytucja kultury, wrażliwa na potrzeby mieszkańców, ZPK zatrudnia kreatywny i kompetentny zespół ludzi. Ośrodek kultury pozyskuje środki zewnętrzne na realizację innowacyjnych projektów o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym.